மூன்று வியப்புகள்!!! பகுதி – 3

1958 – ல் நான் துணை விடுதிக் காப்பாளனாகப் பொறுப்பேற்ற போதுதான், விடுதி வரவு – செலவுகளைக் கண்காணிக்கவும், கணக்கு எழுதவும் தனியாகக் கணக்கர் நியமிக்கப் பட்டார். எனது உடன் பிறவாச் சகோதரர் முகம்மது பாரூக்தான் விடுதியின் முதல் தனிக் கணக்கர். அப்போது, “இச் சீட்டு கொண்டு வருபவரிடம், கல்லூரிச் செல்வுக்கு ருபாய் …………. கொடுத்தனுப்பிக் கணக்கில் எழுதிக் கொள்ளவும்” என்று தாளாளர் ‘ரோக்கா’ (ஆணைச்சீட்டு) அனுப்புவார்.  இரும்புப் பெட்டியில் பணம் இருந்தாலும், விடுதிப் பணத்தைக் கல்லூரிச்…

Nielsen Social Content Ratings, Week of Jan. 2: Golden Globes Dominate

The 74th Annual Golden Globe Awards blew away the competition in the Nielsen Social Content Ratings for TV series and specials for the week of Jan. 2. Meanwhile, the National Football League occupied four of the top five spots in the sports category, but with the start of the league’s postseason, those were the only four NFL games…

Fingersoft Launches Hill Climb Racing 2 on Android

Fingersoft announced the release of Hill Climb Racing 2 on Android. The physics-based racing game is the sequel to the original Hill Climb Racing. Hill Climb Racing 2 includes 30 stages at launch. In each stage, players can race along the course by using buttons for braking and accelerating. Users can compete against regular artificial intelligence opponents in single-player races,…