மூன்று வியப்புகள்!!! பகுதி – 3

1958 – ல் நான் துணை விடுதிக் காப்பாளனாகப் பொறுப்பேற்ற போதுதான், விடுதி வரவு – செலவுகளைக் கண்காணிக்கவும், கணக்கு எழுதவும் தனியாகக் கணக்கர் நியமிக்கப் பட்டார். எனது உடன் பிறவாச் சகோதரர் முகம்மது பாரூக்தான் விடுதியின் முதல் தனிக் கணக்கர். அப்போது, “இச் சீட்டு கொண்டு வருபவரிடம், கல்லூரிச் செல்வுக்கு ருபாய் …………. கொடுத்தனுப்பிக் கணக்கில் எழுதிக் கொள்ளவும்” என்று தாளாளர் ‘ரோக்கா’ (ஆணைச்சீட்டு) அனுப்புவார்.  இரும்புப் பெட்டியில் பணம் இருந்தாலும், விடுதிப் பணத்தைக் கல்லூரிச்…

Instagram adds Q&A feature to Stories

Instagram is encouraging people to use Stories to talk to their friends with the introduction of a new question and answer feature. Called the questions sticker, it will be available as part of Instagram version 52 on iOS and Android. After taking a photo or video, users will select the questions sticker, and then type…

Facebook And Instagram Video Updates, New Video Contest To Celebrate

Facebook and Instagram are going ALL IN on video! Facebook just unveiled numerous new video tools for Creators at its first ever Creator Day held on June 19th, 2018 in Los Angeles. Tools include: Add interactive polls, quizzes, challenges and gamification to both Live and VOD More videos added to the Watch Platform (not just…

5 Essential Social Media Tips Every Small Business Must Follow

Today, businesses must have a strong presence on the main social media channels, like Facebook, Twitter, and Instagram, leading the way. There are others, like Pinterest and Snapchat that also make sense for some brands to participate on. Social media provides a platform to not only grow your brand, but also drives sales and revenue.…

How to Reveal Your Best LinkedIn Prospects

Wondering how to look for highly targeted leads on LinkedIn? Looking for a low-cost solution to help you find those people? In this article, you’ll learn how to use Boolean search with LinkedIn’s Advanced People Search to reveal your perfect prospects. #1: Create an Advanced Prospect Profile Before you start searching for prospects on LinkedIn,…

Facebook is testing augmented reality ads in the News Feed

Facebook is giving advertisers new ways to show off their products, including with augmented reality. At its F8 developer conference earlier this year, Facebook announced that it was working with businesses to use AR to show off products in Messenger. Now a similar experience will start appearing in the News Feed, with a select group…

Motherbirth with Mellisa Reeves

Have you been waiting to hear more about Chase’s better half’s business? What exactly is Motherbirth and how did Mellisa Reeves go about starting her company? This episode is all about Mellisa and the business she started centering around helping and fostering meaningful maternal dialogues. Mellisa is here today, talking to Chase and unpacking her…

Weekend Favs July 7

Weekend Favs July 7 written by John Jantsch read more at Duct Tape Marketing My weekend blog post routine includes posting links to a handful of tools or great content I ran across during the week. I don’t go into depth about the finds, but encourage you to check them out if they sound interesting. The…

Conversion Rate Optimization: 7 tips to improve your ecommerce conversion rates

We recently published median conversion rates for 25 ecommerce product categories in MarketingSherpa (MarketingExperiments’ sister publication). That answers the first question most marketers have — how are my conversion rates compared to my competitors? But the quick second question should be — how do I improve my conversion rates? To tackle that topic, we look…

Customer Journey Mapping: The Cornerstone of Cross-Channel Marketing

Marketers understand the key to successful business is cross-channel marketing as it makes it easy for customers to complete any desired activity on whatever medium they are most comfortable with. However, the actual implementation of cross-channel marketing is a different story. In fact, for many, communications are still siloed and these brands are missing out…